ИЗЛОЖБА ИСТРОТИЯ

ИСКАМЕ ДА СПОДЕЛЕМ НАШАТА ИЗЛОЖБА ОТ ПРЕДШИТЕ 2 ГОДИНИ ЗА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ:
ПРЕДИ 2019 ГОДИНАТА СИ СИНА,

KONA-2020.10

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЛОВО, КАТО НАШИЯ ЦВЕТ НА ОДНОТО:

EXHIBITION-2021

През април 2021 г. ВСЕ ОЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЛОВО, КАТО НАШИЯ ЦВЯТ НА КОНА:


Час на публикуване: 10 юни-20 юни